Senin, 06 April 2009

ZIARAH ..... MENGENANG SEJARAH

Ziarah artinya mengunjungi .... dalam rangkaian ibadah di kota Madinah ... para jemaah haji diajak berziarah ketempat-tempat bersejarah di jaman Rasullullah SAW. Tempat-tempat tersebut menjadi saksi sejarah dalam perkembangan Islam di Madinah khususnya dan Dunia pada umumnya. Dimana dari tempat-tempat tersebut penegakan risalah Islam dilakukan oleh Rasulullah.... berikut peta lokasi ziarah.
JABAL UHUD ..... MAKAM PARA PENGHULU SUHADA

Letak jabal uhud berada kira-kira 4 km di sebelah utara masjid Nabawi .... kalau kita mengikuti jalan raya .... didepan Babulnissa ... terus saja ke utara .... kita akan menemukan bukit batu kecil dan makam para suhada ... nach disitulah jabal uhud.

Jabal uhud terkenal akan peristiwanya yang terkenal dengan perang uhud. Awal-awal penegakan Islam di tanah Madinah .... Rasulullah serta masyarakat Anshar dan Muhajirin di Madinah selalu mendapat tekanan dan serangan dari kaum Quraisy Makkah.

Dalam peperangan uhud ini .... awalnya kaum muslimin mendapat kemenangan ..... namun karena tidak konsistennya ... pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit .... akhirnya pasukan berkuda (kaveleri) yang dipimpin Khalid bin Walid dari kaum Quraisy berhasil memukul kembali pasukan Muslimin. Pada saat itu 70 orang kaum muslimin gugur sebagai sahid ... dan salah satunya adalah paman Rasulullah sendiri yaitu Syaidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang disebut oleh Rasulullah sebagai Panglima para Suhada. Atas perintah Rasulullah mereka dimakamkan ditempat mereka sahid ... makam itu sampai sekarang masih ada dan dipagari keliling ..... kita hanya dapat melihat dari luar saja.
MASJID QUBA .... MASJID PERTAMA DIDIRIKAN RASULULLAH

Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Sebelum Rasulullah mendirikan masjid Nabawi pada waktu Hijrah ...beliau singgah dulu di Yastrid (Nama Madinah dahulu) .... dan mendirikan Masjid Quba. Dalam sebuah Hadist disebutkan “Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia pergi ke Masjid Quba dan shalat dua rakaat disana (shalat sunat), maka pahalanya sama dengan orang melaksanakan Umrah”.

Demikian besarnya rahmad yang diberikan oleh Allah, sehingga nilainya sama dengan berumrah.

Letak Masjid ini kurang lebih 4 km disebelah barat laut Masjidi Nabawi Madinah.MASJID QIBLATAIN .... MASJID BERKIBLAT DUA

Dalam sejarah .... umat Islam pernah shalat menghadap ke arah Baitul Magdis Palestina. (Baitu Magdis dikenal dengan Masjidil Aqsa). Sebenarnya sudah lama Rasulullah menginginkan agar umat Islam shalat menghadapi ke arah Masjidil Haram di Makkah. Maka Allah memperkenankan do’a Beliau. Pada saat shalat Dzuhur (ada juga yang menyebut Shalat Ashar) turunlah ayat dan perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram.

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS Albaqarah : 144).

Peristiwa ini penting secara politis ... sebagai kekalahan kaum Yahudi dan Nasrani ... karena mereka menganggap umat Islam mengikuti kiblat mereka ...., kedua kaum tersebut menganggap Baitul Magdis/ Masjidil Aqsa sebagai kiblat mereka. Dengan peristiwa ini ... kalahlah mereka .... karena umat Islam menjadikan Masjidl Haram sebagai kiblatnya.

Karena Rasulullah saat shalat menghadap ke dua arah kiblat .... maka dinamakanlah masjid ini Masjid Qiblatain (Masjid berkiblat dua) ... tapi kalau kita shalat disana ... kita tetap menghadap ke Masjidil Haram. Letak masjdi ini 4 km barat laut Masjid Nabawi.


PEMAKAMAN BAQI

Pemakaman baqi terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi .... terletak kira-kira 350m disebelah tengga Masjid. Pemakaman ini menjadi pemakaman jamaah haji yang wafat di Madinah.

Dimakam ini pula dimakamkan istri Rasulullah SAW. Aisyah binti Abubakar Sidiq. Serta sahabat Nabi Usman bin Affan.

Beberapa kali Rasulullah ziarah ke pemakaman ini untuk mendo’akan umat yang dikuburkan disana.Tidak ada komentar:

Posting Komentar